Název anotace  Odesílatel Vyvěšeno K sejmutí

OOP - výjimka z ochranných podmínek vlka evropského a odstranění kříženců (pdf 327kB)

KÚ JčKraj  20.2.2024  7.3.2024

Veřejná vyhláška návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jč kraje (pdf 208kB)

KÚ JčKraj  6.2.2024  14.3.2024

Závěrečný účet 2022 (535kB), zpráva výsledek hospodaření (238kB), Inventarizační zpráva (162kB), Rozvaha (85kB), Výkaz zisků a ztrát (66kB)výkaz plnění rozpočtu (188kB)

OÚ Dražičky  11.5.2023  30.6.2024
Schválený rozpočet 2024 - závazné ukazatele (pdf 148kB) OÚ Dražičky  20.1.2024  do schválení nového
Střednědobý výhled 2024-2026 (pdf 229kB) OÚ Dražičky  20.1.2024    do schválení nového