Název anotace  Odesílatel Vyvěšeno K sejmutí
Návrh závěrečného účtu obce Dražičky za rok 2020 OÚ Dražičky 8.4.2021  
Rozvaha 2020 OÚ Dražičky 8.4.2021  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020 OÚ Dražičky 8.4.2021  
Výkaz zisku a ztráty 2020 OÚ Dražičky 8.4.2021  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dražičky 2020  OÚ Dražičky 8.4.2021  
Oznámení o konání sčítání obyvatelstva 2021(98kB) OÚ Dražičky 18.2.2021  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.2.2021(98kB) OÚ Dražičky 18.2.2021 25.2.2021
Rozpočet závazné ukazatele 2021(97kB) OÚ Dražičky 10.1.2021 do schválení nového 
Schválený rozpis rozpočtu 2021(147kB) OÚ Dražičky 10.1.2021 do schválení nového 
Střednědobý výhled 2021-2023(106kB) OÚ Dražičky 3.12.2018   do schválení nového 
Změna přílohy č.1, opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 OÚ Dražičky 31.8.2020 31.12.2022
Závěrečný účet 2019(149kB) OÚ Dražičky 4.6.2020 30.6.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 OÚ Dražičky 10.5.2020 30.6.2021
MZE opatření obecné povahy(99kB) OÚ Dražičky 5.9.2019 31.12.2022
 Informace k ochraně osobních údajů (pdf 209kB)  OÚ Dražičky 23.5.2018 23.6.2018
 Oznámení jmenování pověřence (pdf 92kB)  OÚ Dražičky 23.5.2018  23.6.2018