Název anotace  Odesílatel Vyvěšeno K sejmutí

Informace o konání zastupitelstva obce Dražičky (pdf 27kB)

 OÚ Dražičky  18.7.2024  25.7.2024

VV - oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK (pdf 173kB)

 KÚ Jč kraj  8.7.2024  23.7.2024

Závěrečný účet obce za rok 2023 (pdf 537kB)   Rozvaha (pdf 85kB), Výkaz zisku a ztrát(pdf 66kB), Závěrečná zpráva výsledku hospodaření (pdf 274kB), FIN 2-12(pdf 189kB)

 OÚ Dražičky  11.7.2024  do schválení nového

Smlouva na poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD č. 8/2023 (pdf 358kB)

OÚ Dražičky  5.6.2024  6.6.2027

Rozpočtové opatření číslo 3/2024 (pdf 57 kB)

OÚ Dražičky  27.6.2024  31.12.2024

Rozpočtové opatření číslo 2/2024 (pdf 116 kB)

OÚ Dražičky  30.5.2024  31.12.2024

Rozpočtové opatření číslo 1/2024 (pdf 125 kB)

OÚ Dražičky  6.4.2024  31.12.2024
Schválený rozpočet 2024 - závazné ukazatele (pdf 148kB) OÚ Dražičky  20.1.2024  do schválení nového
Střednědobý výhled 2024-2026 (pdf 229kB) OÚ Dražičky  20.1.2024    do schválení nového