Místní vyhlášky

 Číslo vyhlášky

  Název                                                       Soubor ke stažení  Účinnost
 1/2002  Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích  pdf (122kB)  25.4.2002
 2/2011  Obecně závazná vyhláška Obce Dražičky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dražičky  pdf (197 kB)  1.4.2011
1/2012  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  pdf (142 kB)  1.1.2013
1/2015  Obecně závazná vyhláška kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Dražičky, vč. dodatku 1  pdf (83 kB)  14.5.2015