Mistní poplatky od 1.1.2020 Místní vyhlášky

 Číslo vyhlášky

  Název                                                       Soubor ke stažení  Účinnost
1/2021 Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu pdf (116 kB) 15.6.2021
2/2019 Obecně závazná vyhláška o odpadech  pdf (1940 kB)  1.1.2020
1/2019 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích  pdf(7138 kB)  1.1.2020
 1/2002  Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích  pdf (122kB)  zrušena
 2/2011  Obecně závazná vyhláška Obce Dražičky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dražičky  pdf (197 kB)  zrušena
1/2012  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  pdf (142 kB)  zrušena
1/2015  Obecně závazná vyhláška kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Dražičky, vč. dodatku 1  pdf (83 kB)  14.5.2015