V dolní části parku pod rybníkem byl umístěn velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Kontejner je určený k odkládání kompostovatelného odpadu z údržby zeleně: posečené trávy a listí, odpadu ze záhonů, spadaného ovoce, dřevní štěpky.

Větve ze stromů odvážejte na hromadu u cesty k Matoušovskému mlýnu, bude hromadně zeštěpkováno.

Do kontejneru nelze vhazovat bioodpady v žádných obalech ani taškách.