V pondělí 25.6.2018 proběhlo od 17:00h v sále OÚ veřejné jednání se zástupci kamenolomu. Stručně zmíněná témata jednání:

- opatření proti prašnosti: v dubnu 2018 instalace nové nakládací hubice s kropícím prstencem, konec odkládání odprašků (prodávají se dalším zpracovatelům), v suchých dnech budou skropeny cesty na valu, bude zvážena možnost instalace mlžného děla
- možnost měření prašnosti z provozu kamenolomu Slapy: kamenolom zajistí roční měření na vybraných místech v Dražičkách
- předpokládaná doba výstavby ochranného valu: starý val je hotový, nový val bude budován po dobu cca 5 let
- příjmy z úhrad dobývacího prostoru - na kterém k.ú. se převážně dobývá - vyjasněna situace, kdy se změnila legislativa a Báňský úřad zasílá finance formou záloh, při kterých vychází z těžby minulých let. To neodpovídá skutečné těžbě, ta je upravena až zpětně a následně vyúčtována celkově poskytnutá záloha.
- dřívější hlášení plánovaných odstřelů - je stanoveno předpisy, z bezpečnostních důvodů lze hlásit nejdříve 24 hodin v pracovní dny
- možnost mimořádného ukládání stavební sutě - nelze, nepovoluje povaha valu a předpisy ukládání odpadu, nejblíže je možno v Plané n.L.
- hlasitější hlášení před odstřelem - bude prověřeno a posíleno
- hloubka kamenolomu - ještě bude probíhat těžba o jedno patro níže, zatím není těženo, pouze připraveno na těžbu