Informace k plánovanému zalesnění ochranného valu kamenolomu pro rok 2017, které zaslal ředitel Martin Netoušek:

Vážený pane starosto,

navazuji na naše osobní jednání a posílám vám upřesněné informace ohledně ozeleňovacích prací pro tento rok.

V podzimním období bude provedena etapa výsadby zeleně v tomto rozsahu:

        1)   Horní část valu:

             - 200 ks keřů (z důvodu vyšší stability vůči Z větrům) na ploše cca 0,75 ha, v druzích: šípek, hloh, trnka, tavolník, střemcha, ptačí zob, skalník, pámelník.  

        2)   Do poloviny svahu etáže před horní částí:

               - 100 ks stromů (cca 150 cm), v délce cca 350 m, v druzích: javor klen, jírovec, jeřáb, třešeň ptačí + kůlek s plastovou ochranou.

        3)   Zahájení tvorby aleje podél cesty v poli (okolo budoucí jižní části valu):

              - 130 ks stromů (cca 150 cm), v délce cca 200 m z obou stran, v druzích: lípa, jírovec, dub, javor klen + kůlek s plastovou ochranou

         4)   Pokračovat se bude v likvidaci plevelů (bodlák) a akátu postřikem.